O škole

GAMAYA – ŠKOLA VZŤAHOV

 

Názov školy GAMAYA má v Sanskrite, najstaršom známom indoárijskom jazyku, význam konať, hýbať sa, viesť niekoho alebo niečo. V dnešnom jazyku to vieme vyjadriť slovom (self) coaching. GAMAYA je teda schopnosť každého človeka viesť svoj život, ktorý sa rozvíja v interakcii vo vzťahoch. V škole vzťahov aktivizujeme uvedomenie človeka o tejto skutočnosti a uplatnenie tohto uvedomenia v bežnom živote.

Biblický príbeh o Babylonskej veži je príkladom pre egocentrické vnímanie sveta a vytváranie vzťahov výlučne na princípe individuality – „Ja“. Dôsledkom toho došlo v Babylone k silnému nepochopeniu iného než „Ja“, čiže partnera vo vzťahu, čo viedlo k vytvoreniu mnohých jazykov, ako symboliky nepochopenia. Stav rôznorodosti jazykov trvá dodnes. Možno ste už  mali pocit, že aj keď ste niekedy rozprávali s niekým v rovnakom jazyku, bolo to, akoby ste každý hovorili niečo iné alebo akosi inak. Pravdepodobne ste vtedy vynaložili ešte väčšie úsilie na vysvetlenie. Alebo ste niekedy v konverzácii prepočuli nejaké slovo alebo slovné spojenie a keď ste sa na to spýtali, zopakovanie bolo v rovnakom tóne a opäť nebolo zrozumiteľné. Čo s tým? 

„NADVIAZANIE VZŤAHU SÚVISÍ VIAC S POČÚVANÍM NEŽ HOVORENÍM.“

Aktivity, ktoré robíme, zohľadňujú a rešpektujú potreby rôznorodosti a individuality každého jednotlivca. V prostredí bezpečia, súkromia, pochopenia a uvoľnenej atmosféry vytvárame priestor pre každého človeka v rôznych štádiách jeho života a rozvíjame počúvanie a seba-počúvanie.Základom je spojenie detskej nevinnosti so skúsenosťami dospelého človeka s cieľom podporiť vnútorný vzťah rodič – dieťa a dieťa – rodič, vo všetkých aspektoch a bez ohľadu na vek. Kvalita tohto vzťahu je dobrým základom pozitívneho rozvoja osobnosti a rozvoja vzťahu k sebe a k okoliu od detského veku až k dospelosti a sprevádza nás celý život.

Mgr. Margaréta Házel

zakladateľka GAMAYA, Mindfulness koučka a inštruktorka jogy

Žiť život v rovnováhe a vytvárať harmonické vzťahy sa stalo mojou životnou cestou a potrebou zároveň. Od menej vedomého spôsobu ako napĺňať túto potrebu som prešla rôznymi skúsenosťami, ktoré ma viedli k chápaniu iných a nakoniec aj mňa samej, aby som sa dostala k tvoreniu života, po ktorom túžim. Vyštudovala  som marketingovú komunikáciu, ktorá bola začiatkom oboznamovania sa s človekom z pohľadu jeho potrieb i túžob a foriem ich naplnenia, či pochopenia rôznych typov ľudskej motivácie. Dnes viem, že som to potrebovala pochopiť kvôli iným, pretože ako človek s vrodenou empatiou som  to všetko nemohla pochopiť kvôli sebe. Ale až prvá cesta do Indie mi otvorila širšie pole vnímania človeka prostredníctvom meditácie. Nasledovali rôzne formy vzdelávania, ktoré ma v prvotnej túžbe pochopiť iných priviedli a stále privádzajú k pochopeniu seba, života a jeho zmyslu. Skutočne verím  a pokúšam sa v živote aplikovať nasledujúce motto:

„Učenie sa je objavovanie toho, čo už vieš. Činy ukazujú, že to vieš. Učenie je pomáhať iným spoznať, že oni to vedia rovnako dobre ako Ty.“ Richard Bach

Mojim zámerom  je sprostredkovávať príjemné a láskavé pocity z procesu učenia sa a spoznávania seba, ostatných a sveta okolo všetkým, ktorí sa rozhodli, že život a skúsenosti je to najcennejšie, čo sa nám mohlo prihodiť. 

A o všetko cenné sa staráme s láskou.

Vzdelanie v oblasti osobného rozvoja v skratke:

Tantra joga 200 hodín, DURGA’S TIGER SCHOOL for TANTRA YOGA and SHAMANISM, Ekvádor

Znižovanie stresu pomocou techník všímavosti 100 hodín YAPTA, Mindful Academy International, Španielsko

Hatha joga 200 hodín YAPTA, Ravvi’s School of Yoga, India

Prenatálna a postnatálna joga 50 hodín RPYS, Baby Bliss Yoga, Australia

Joga pre špecifickú skupinu – deti, BMAcademy, Slovensko

Asociovaná inštruktorka Tao joga – Universal Healing Tao Europe

Power Joga I. stupeň, 80 hodín, BMAcademy, Slovensko

Kouč, 104 hodín, Business Coaching, Slovensko

Aroma Touch Technika masáž esenciálnymi olejmi