gamaya ako nam moze joga pomoct vo vztahoch

Ako nám môže joga pomôcť vo vzťahoch

Prečo cvičia jogu prevažne ženy? „Pretože to potrebujú,“ znela odpoveď môjho indického učiteľa jogy na otázku a za ňou nasledoval úsmev. Pre mňa to bol podnet na premýšľanie. Joga sa k nám dostala práve z Indie, kde ju po tisícročia cvičili len muži. Iný muž, zhodou okolností, môj indický duchovný učiteľ povedal, že

joga je spojením mužského aspektu sily vôle a ženského aspektu oddanosti,

ktoré k cvičeniu jogy potrebujeme. Čiže ide o vyrovnávanie mužskej a ženskej energie v každom z nás bez ohľadu na pohlavie. Vtedy sa pre mňa otázka okamžite zmenila na: „Ako nám môže joga pomôcť vo vzťahoch?“. Ženy sú prirodzene orientované na vzťahy a muži na výkon a dosahovanie cieľov. Dôvody prečo to tak je  sú v našej evolúcii, teda v rôznych úlohách žien a mužov v procese vývoja a zachovania života. Postupne sme boli obdarení fyzickými, hormonálnymi, mentálnymi a emocionálnymi odlišnosťami, ktoré nás v dnešnej dobe priviedli k tvrdeniu, že ženy sú z Venuše a muži sú z Marsu. A predsa majú obidve pohlavia zastúpené obidve energie-jin a jang. K čomu to všetko? Prvotný hriech, ktorého príbeh všetci dobre poznáme a prežívame, bol príčinou vyhnania z raja. A odvtedy všetci po „živote ako v raji“ túžime. Čo bolo však príčinou vyhnania z raja? Bola to pochybnosť: „ Čo ak…“.

A práve prostredníctvom odlišností medzi mužským a ženským princípom vo vzťahoch pravidelne zažívame pochybnosti. Pochybujeme o názore toho druhého a nakoniec aj o názore vlastnom, z čoho neskôr dochádza k narušeniu dôvery a sebadôvery, strate rešpektu a seba rešpektu, atď. Náš duchovný rozvoj v rámci vzťahu spočíva v akceptovaní vlastných a partnerových opačných aspektov, čím sa učíme nepochybovať, byť si istí sebou a svojím postojom a zároveň prijatím, aj keď odlišného postoja partnera a zároveň nájdenia spoločného jazyka a formy koexistencie. Prijatie toho, čo nepoznáme prichádza s otvorením sa poznaniu. Na to, aby sme niečo spoznali, potrebujeme sa k tomu priblížiť, byť zvedaví, aké to je, jednoducho, mať vôľu to ochutnať, skúsiť, čiže spoznať. Nedávno som si uvedomila, ako neochota poznávať nové, bráni nášmu rozvoju, len preto, že trpíme ilúziou, že to, čo poznáme je lepšie, než by to nepoznané mohlo byť. Môže sa to týkať rôznych aspektov nášho života, od vyskúšania nového jedla, oblečenia, aktivity, navštívenia nového miesta , vstúpenie do nového vzťahu a pod.. Veľa ľudí nevstúpi do vzťahu zo strachu alebo kvôli negatívnym skúsenostiam, či z iných dôvodov. Často počujeme, že keď na sebe budeme duchovne pracovať, príde ten správny partner. Fakt je ten, že vždy príde partner/partnerka, ktorí sú tí správni pre nás a náš duchovný, fyzický, mentálny a emocionálny stav v danom momente. Skôr je to o tom, či sme ochotní sa učiť prostredníctvom vzťahu.

Dnes máme veľkú možnosť výberu, ako sa dopracovať k pochopeniu partnera/partnerky a toho, čo prežíva, aj keď my to prežívame úplne opačne. Joga je jedným zo spôsobov a to aj v prípade, keď sa rozhodneme fungovať mimo partnerského vzťahu. Tým, že sa prostredníctvom jogy dostávame k poznaniu svojej mužskej aj ženskej časti, aj keď v rozdielnych pomeroch u mužov a u žien, zistíme, že prežívame rovnako teplo, chlad, napätie, uvoľnenie, teplo, plnosť, prázdnotu, niekedy plač, ale aj radosť, prípadne iné emócie. Keď sme v pozorovaní seba už dosiahli nejakú prax, dokážeme k emócii priradiť myšlienkový vzorec a pohyb. Kombinácia emócie, myšlienky a fyzického postoja alebo pohybu je vytvoreným presvedčením, ktoré kormidluje náš život. Uvedomením si svojho presvedčenia sa stávame vedomejšími a môžeme sa rozhodnúť, ktorý vzorec je pre nás vyhovujúci a ktorý nám už spôsobuje v živote ťažkosti a môžeme si dovoliť rozhodnutie, že ho už nepotrebujeme. Vtedy sa v jogovej pozícii, ktorá nám možno dovtedy nebola pohodlná začneme cítiť dobre. Táto voľba môže dokonca prebehnúť podvedome iba zdokonaľovaním jogových pozícií. Táto forma sebapoznania cez jogu nám umožňuje plnšie a vedomejšie prežívať tie aspekty nášho mužstva, či ženstva, ktoré čím ďalej tým viac fungujú a prehlbovať  akceptáciu rozdielov, ktoré sa nám už nezdajú také dramatické. Nehovoriac o prospešných vedľajších efektoch v podobe fyzickej kondície, vyrovnaných hormónoch a mysle. Keď je ochota poznať v našom vnútri, prejavuje sa to ochotou po poznaní v našom partnerovi/partnerke.

Poznanie je opak neznalosti a znamená možnosť voľby života v zdraví, spokojnosti, radosti a láske.

Comments are closed.