esenciálny olej a kvety

Esencie a emócie

Vzhľadom k tomu, že cítenie vône je jeden z prvých zmyslov vyvinutých u človeka, spájame tento zmysel aj s naším prežitím. Vôňa bola kedysi akýmsi neviditeľným nasmerovaním k zdroju potravy, čiže k zdroju prežitia. Dnes jedlo berieme ako samozrejmosť a jeho výberu neprikladáme častokrát dôležitosť, rovnako, ako si veľmi často neuvedomujeme vône. Tie však pôsobia na nás na neviditeľnej podvedomej úrovni oveľa silnejšie, než to, čo vidíme. Veľmi dobrým príkladom je zbiehanie sliniek pri zacítení vône nášho obľúbeného jedla. Naše telo a mozog si zapamätali túto vôňu, pretože ju už cítili veľakrát a rovnako si pamätajú, že po nej nasleduje naplnenie žalúdka, v dôsledku čoho sa cítime uspokojení, čiže máme príjemný pocit. To je preto, že náš mozog dokáže veľmi rýchlo priradiť k vôni spomienku, ktorú naše telo vyjadruje ako chvenie, bolesť, príjemný pocit v oblasti brucha a pod.. Na tomto princípe funguje pôsobenie rôznych vôní.

Keďže si pocity a emócie vieme spojiť s fyzickým prejavom tela, ako napríklad triaška pri pocite zimy alebo vzrušenia, či bolesť žalúdka pri pocite strachu a podobne, dokážeme fungovať aj opačne a prostredníctvom vône zmeniť pocit a tým aj fyzický stav nášho tela.

Najkoncentrovanejšiu formu prejavenia prírodných vôní predstavujú esenciálne oleje. 

Preto veľa ľudí využíva silu, niekto to môže nazvať energiu, prírodných prostriedkov ako sú byliny a oleje na liečenie chorôb fyzického tela. Prejav na fyzickom tele je však dôsledkom nerovnováhy, ktorá vznikne na jemnejšej úrovni pocitov a emócií. Zjednodušene možno povedať, že oleje vyrovnávajú pomer našich emócií. Každá pozitívna emócia má svoj negatívny proťajšok a opačne.

Prečo sú esenciálne oleje také silné a čo je to vlastne esencia? Určite ste už boli prítomný v nejakej situácii, ktorú ste chceli neskôr niekomu priblížiť tým, že ste vystihli jej esenciu alebo podstatu. Presne tak to robia umelci svojimi dielami, sprostredkúvajú esenciu. Čo to ale je tá podstata, esencia, koho alebo čoho? V prírode je veľa krásnych stvorení, vrátane nás ľudí a každý má svoju esenciu, ktorú vysielame do okolia a umožňujeme, aby ju iní vnímali a oni nám umožňujú to isté. V dôsledku rôznych životných situácii získavame rôzne presvedčenia, ktorými svoju esenciu postupne vyčerpávame alebo potláčame.

Rastlinná ríša nám však poskytuje ohromné dary a to práve tým, že nám dokáže prostredníctvom svojej esencie oživiť, pripomenúť a harmonizovať našu esenciu, ktorej jedným z najvýraznejších prejavov v dennom živote je spôsob prežívania a spracovania emócií.

Definícia slova „essential“ v angličtine je niečo absolútne nevyhnutné, potrebné, predpoklad k … . U akéhokoľvek živého tvora je to predpoklad k vzniku. Esencia je teda v materiálnej podobe extrakt fyzickej podstaty vo forme pohlavných hormónov, ktoré umožnili rozmnoženie, čiže vznik novej rastliny. A odtiaľ tá sila. Keď si predstavíme, že jednoduchým pôsobením automatického rozmnožovacieho procesu v sebe každý živý tvor ukrýva obrovskú silu, potenciál na tvorenie niečoho úplne nového, zostáva nám len s bázňou a pokorou prijímať zázraky, ktoré nám príroda ponúka. Rastliny nám svoju esenciu poskytujú práve prostredníctvom olejov, ktoré z nich získavame destiláciou vodnou parou alebo lisovaním za studena.

Na to, aby sme pochopili, že sa nám žiada nejaká vôňa, nepotrebujeme žiadne extra schopnosti, ani vedomosť o procese vzniku a pôsobenia esencií a napriek tomu, tie esencie na nás zapôsobia a zharmonizujú, čo podvedome cítime, že zharmonizovať potrebujeme. Je to veľká pomoc a to nielen na úrovní emócií, ale aj ich fyzických prejavov na tele vo forme bolestí, zápalov, opuchov a podobne. O tom, že je to skutočne tak, svedčí história používania olejov a ich cena, keďže v minulosti fungovali aj ako platidlo a zároveň sa používali ako prejav úcty a rešpektu v podobe vzácnych darov pre tie najvýznamnejšie osoby.

Margaréta Házel

https://www.mydoterra.com/gamaya/#/

Comments are closed.