Čo je joga?

gamaya joga1

„Joga je nielen o fyzickom postoji nášho tela, ale aj o postoji nás k samým sebe. Zároveň prináša pochopenie ostatných prostredníctvom pochopenia seba. Je to proces, ktorý prebieha celý život.“

Jogu možno jednodušene nazvať súbor dýchacích a pohybových aktivít, ktoré smerujú najprv k poznaniu svojho tela a následne k poznaniu svojho vnútra. To, ako sa prejavuje naše telo navonok, je odrazom našich fyzických, ale predovšetkým psychických návykov. Ak má človek napríklad sklon poddávať sa svojim povinnostiam a „robí si zo všetkého hlavu“ prejaví sa to na jeho fyzickom postoji a začne mať postoj ťažkej hlavy a zvesených ramien. Keďže prirodzený postoj je mať hlavu a ramená vystreté, svaly zmeneným postojom ochabujú a prichádza bolesť, ako alarm, že niečo nie je v poriadku.

Ako viem, že joga je pre mňa to vhodné riešenie?

Joga je pre nás tým správnym riešením, ak hľadáme pochopenie a posilnenie svojho vnútra cez pohyb. Ak je naším najvyvinutejším zmyslom hmat a s ním súvisiace zmysly (propriocepcia – orientácia v priestore, termorecepcia – vnímanie teploty, kinestézia – napätie vo svaloch, šľachách, nocicepcia- bolesť, equilibrocepcia – rovnováha, pocit hladu, smädu, atď.) výsledky môžu mať rýchlejší postup, než u ľudí s iným citlivejším zmyslom. Vždy však záleží na vnútornom motíve nášho rozhodnutia.

Čo je výsledkom jogy?

Výsledkom pravidelného cvičenia jógy je jedna alebo kombinácia z nasledujúcich možností:

 • uvedomenie si postoja tela v jeho najmenších detailoch a s tým spojené predchádzanie fyzickým a emocionálnym výkyvom,
 • upravenie už nesprávnym postojom vytvorených návykov,
 • zmena postoja a vytváranie nových návykov,
 • zmiernenie alebo odstránenie bolestí v závislosti od jej typu a závažnosti,
 • relaxovanie vedomým spôsobom,
 • uvoľnenie mysle,
 • energetizácia tela a mysle,
 • uvedomenie si a nastolenie rovnováhy, atď..

Pred začatím cvičenia

Každý, kto sa rozhodne pre cvičenie jogy potrebuje ten správny čas, okolnosti, ľudí a priestor. Preto je vhodné pred začatím tejto aktivity urobiť malú introšpekciu a správne zvoliť spôsob, ktorým sa chceme jogu začať učiť. Mali by sme si odpovedať na otázky:

 • Čo chcem, aby mi joga do života priniesla?
 • Aké tempo mi vyhovuje pri učení?
 • Aký čas je pre mňa najvhodnejší pre fyzickú aktivitu?
 • Aký učiteľ a priestor mi vyhovujú?
 • Je pre mňa zaujímave individuálne alebo skupinové cvičenie?

Na ceste sebapoznania nám pomôže joga, ktorá je v pomalom tempe a umožní nám precítiť reakcie nášho tela bezprostredne po námahe a po relaxe. Dynamický typ jogy je skôr o nahromadení a uvoľnení energie s výsledkom balansu bez vedomého priradenia pocitov k pohybom a pozíciám.

Detská joga

Joga je tak individuálnou, ako aj spoločenskou pohybovou aktivitou. V prípade detí ide preto nielen o formu socializácie s rovesníkmi, ale aj o vytvorenie návyku pozorovania funkcií a reakcií vlastného tela. Detská joga je hravou jogou, ktorá zahŕňa balančné cvičenia a rovnovážne polohy, rôzne dychové cvičenia, jemnú motoriku periferných častí tela, rozprávky a príbehy a úvod k rovnováhe. Teda posilnenie návyku, že po každej aktivite nasleduje primeraný oddych.

Tehotenská a popôrodná joga

Obdobie od počatia po pôrod je veľmi špecifickým obdobím v živote ženy, preto je pre toto obdobie potrebný aj špecifický prístup v joge. Kurz tehotenskej jogy umožní žene veľmi zrozumiteľným a postupným spôsobom pochopiť význam a správne prevedenie jednotlivých asán/pozícií a praktikovať ich aj mimo lekcií jogy.

Rovnako v období po pôrode, keď sa mamička naplno koncentruje na dieťatko, je veľmi dôležité, aby si vytvorila aj priestor pre seba a regeneráciu vlastných síl. Preto u nás umožňujeme cvičenie popôrodnej jogy spolu s bábätkami.

TAO joga

Jednoduché techniky dostupné pre každého zahŕňajúce vizualizáciu, zvukové a fyzicky nenáročné cvičenia, ktoré sa robia v sede na stoličke alebo na zemi, v ľahu alebo v stoji. Prínosom precvičovania týchto techník dochádza k uvoľneniu, prípadne prevencii stresu a rôznych chorôb a tým hromadeniu zdravej a vitálnej energie podporujúcej pozitívne životné voľby a naplnený život.

Techniky vychádzajú z 5000-8000 rokov starej čínskej filozofie a medicíny, v ktorej sú rovnováha a harmónia považované za nevyhnutné pre zdravie. Tao vníma telo ako celok. Akékoľvek zranenie alebo stres v jednej časti tela je zároveň oslabením celého systému tela. Tao technikami nastavujeme rovnováhu postupným zvyšovaním vnímania ako prúdi energia v tele a jej nasmerovaním na potrebné miesta.

Tao joga si nevyžaduje žiadnu predchádzajúcu prípravu, ani špeciálne danosti a je vhodná pre všetky vekové kategórie. 

HATHA joga

Slovo HATHA v spojení hatha joga sa skladá zo slabiky ha – vo význame slnko a slabiky tha – vo význame mesiac. Stredanie týchto dvoch prírodných úkazov a kvalít s nimi spojených (teplo-chlad, svetlo-tma, aktivita-kľud, atď.), ktoré vnímame zvonka, odkazuje na stredanie rovnakých kvalít v nás. Príroda na rozdiel od nás, zabezpečuje plynulé stredanie toku týchto kvalít automaticky. Náš automat je ovplyvnený rôznymi externými faktormi, ktoré vplývajú na našu myseľ a tá na naše telo. Aby sme sa vrátili k prirodzenému rytmu slnka a mesiaca potrebujeme sa dostať do stavu, kedy externé faktory evidujeme, ale nerušia náš vnútorný tok. Hatha joga je pomalé tempo na seba nadväzujúcich asán, ktoré umožňuje vnímanie a precítenie svojho momentálneho fyzického a s ním neoddeliteľne spojeného psychického stavu.

TANTRA joga

Tantrické princípy sú staré viac než 5000 rokov. Majú svoj pôvod v Indii. Zahŕňajú umenie, vedu, výskum atómov, zvuky, astronómiu, astrológiu, posvätné texty a spevy. Podľa tantry je všetko božským vyjadrením,  teda všetko je posvätné: stromy, kamene, jedlo, more, telo, zvieratá, dotyk i sexualita. Sexualita je zároveň kreatívnou a najmocnejšou energiou. Podporuje človeka v ľahkosti, láske a raste.

Pôvod slova Tantra je v sanskrite a znamená sieť. Svet je sieťou maých častíc, ktoré sú navzájom prepletené ako vlákna tkaniny. Každý z nás je vláknom, ktoré sa prostredníctvom komunikácie spája s ostatnými vláknami. Žiadne vlákno neexistuje samostatne. Všetko je súčasťou tej istej tkaniny (siete), tej istej reality.

Tantra joga je systém asán zoradený na podporu expanzie a rastu vlastnej kreatívnej energie. Ak je človek zaťažený stresom, na začiatku tantra joga odbúrava dôsledky stresu a postupne sa telo stáva nádobou, ktorá sa napĺňa príjemnou a uvoľnenou energiou. Trvanie jednej lekcie je v rozpätí 1,5 – 3 hodín.

Spájanie tantra jogy s rituálmi rozhovoru, tanca, masáže a ostatných umení tantry napomáha k zlepšeniu vzťahu so sebou samým a tým k zlepšeniu partnerských vzťahov.

Mgr. Margaréta Házel

medzinárodne certifikovaná inštruktorka jogy


Užitočné odkazy: