Čo je koučing?

gamaya koucing3

Koučing je nájdenie kľúča k priestoru, ktorý sme pred sebou uzamkli v dôsledku rôznych životných skúseností. Jeho otvorenie v správnom čase nám otvára oveľa širšie pole možností, než sme si pred jeho dverami dokázali predstaviť.

Ide o empatický rozhovor, v ktorom je klient vypočutý bez hodnotenia.

Ako spätná väzba vypočutého prichádzajú otázky, ktoré si v rámci zamerania sa na problém sami zvyčajne nekladieme. Prostredníctvom otázok a odpovedí rastieme, vyvíjame sa a robíme pokrok, pretože vidíme za horizont. Iste ste zažili situáciu, keď malé dieťa má zdanlivo nikdy nekončiace otázky. Aký ste mali pocit, keď ste počuli vlastné odpovede? Nové otázky dávajú priestor novým možnostiam a schopnosti vidieť život (vzťahy, prácu, seba, iných ľudí, problémy…) z iného pohľadu. Podstata je v zámere pri kladení, ako aj pri odpovedaní na otázku. Koučing umožňuje vypočuť a pochopiť samého seba a svojej intuície, ktorej inokedy bráni naša logická časť mozgu, aby sa prejavila. Kouč je sprostredkovateľom k uchopeniu informácie, ktorú v sebe už máme. Počas koučingu dochádza k uvedomeniu si podstaty toho, kvôli čomu sme nespokojní, čoho prirodzeným následkom je stanovenie vlastných krokov a rozhodnutí k dosiahnutiu opačného stavu, teda spokojnosti v akejkoľvek oblasti. Podstatné pre navštívenie kouča je rozhodnutie, že to chceme zmeniť. Výhodou koučingu je, že ide o rozhovor s nezainteresovanou osobou, ktorej zámerom je podporiť, aby sme rozoznali odpovede, riešenia a svoju vnútornú silu, ktoré máme v sebe na zvládnutie akejkoľvek životnej situácie, ktorou prechádzame. Koučing nie je poradenstvo. Rady z okolia, aj keď dobre mienené, nemusia a ani nebývajú tým najvhodnejším riešením pre nás, pretože odrážajú skúsenosti toho, kto radu alebo hodnotenie situácie dáva. Náš život nie je identický so životom nikoho iného, preto potrebujeme naše vlastné vedenie

Ako viem, že koučing je pre mňa to vhodné riešenie?

Ak považujeme nejakú oblasť svojho života za nevyriešiteľnú, nevieme si s niečím rady, niečo nám v živote chýba, opakujú sa nám stále tie isté situácie, prežívame intenzívne nepríjemné emócie, sme veľmi unavení, vyhorení, nevieme sa s niečím zmieriť, chceme posunúť ďalej naše vzťahy, kariéru a pod.. Vo všeobecnosti je to určitý pocit nespokojnosti, ktorý sa nám doterajšími riešeniami nepodarilo zmeniť. Ak je najostrejším a najvnímavejším z našich piatich zmyslov sluch, vtedy je posun pri využití koučingovej metódy relatívne rýchly. Naopak, ak potrebujeme v počúvaní tréning, môže byť táto metóda pre nás  intenzívnejšia a výsledky pocítime výraznejšie.

Čo je výsledkom koučingu?

Výsledkom koučingu je jedna alebo kombinácia z nasledujúcich možností:

 • Ujasnenie si svojich postojov
 • Uvedomenie si svojej hodnoty a možností
 • Porozumenie sebe/ostatným
 • Energia na realizáciu začatých projektov alebo ich zmeny
 • Rozvoj/objavenie nových zručností a schopností
 • Tvorba a realizácia v existujúcej práci alebo v nových oblastiach
 • Poznanie prostriedkov a nástrojov zmeny
 • Prekonanie samej/samého seba
 • Realizácia zmeny
 • Vedomá komunikácia
 • Objavenie vnútornej sily
 • Naplnený živoť atď.

Oblasti koučingu

Neexistuje oblasť života, ktorá by nemohla byť koučovaná. Rovnako ako neexistuje otázka bez odpovede. Na rozdiel od jogy a mindfulness techník nie je pre dosiahnutie výsledku vždy nevyhnutná pravidelnosť v koučingových sedeniach. Dokonca v niektorých prípadoch môže postačovať jedno alebo dve sedenia. Je to však veľmi individuálne. Životné situácie, s ktorými sa v živote stretávame a najčastejšie riešime sú vzťahové, aj keď na prvý pohľad nežijeme vo vzťahu. Čiže témou, ktorá môže byť predmetom koučingu môže byť partnerský vzťah, vzťah s rodičom, vzťah s dieťaťom, vzťah s učiteľom, žiakom, vzťah s kamarátom, kamarátkou, pracovný vzťah s kolegom, nadriadeným, podriadeným, susedský vzťah, vzťah k sebe – nesmelosť, neschopnosť presadiť sa, nájsť si zamestnanie, partnera, neschopnosť povedať nie, otehotnieť, splodiť dieťa, odísť od rodičov, choroba, osamelosť, nadváha, strata životných istôt, stále sa opakujúce životné situácie, ocitnutie sa v nechcenej situácii, stres, pracovné preťaženie, vzťah k práci, majetku, sexu, moci, náboženstvu, svojmu telu, atď.

 


 

Užitočné odkazy: