Čo je mindfulness?

gamaya mindfulness1

„Psychológia je o minulosti, koučing o budúcnosti
a mindfulness je o prítomnosti.“

Mindfulness predstavuje anglické slovné spojenie – full of mind (plný mysle), čiže stav, kedy sme mysľou plne prítomní v tom, čo  v danom momente robíme. Niečo, čo poznáme z detstva a čo sme vďaka rôznym zvykom, starostiam, či naučeným vzorcom správania prestali robiť. Mindfulness je teda existencia prostredníctvom všímavosti. Predstavuje pochopenie východných filozofií a ich spracovanie do podoby vhodnej pre človeka západnej civilizácie. Napomáha uvedomeniu, že život pozostáva z momentov, ktoré si buď všimneme alebo prejdú okolo nás nepovšimnuté. V závislosti od toho, čo sa rozhodujeme si všímať zväčša na podvedomej úrovni, vytvára obraz nášho života. Rozhodnutím všímať si možno aj niečo iné, než si bežne všímame, začíname objavovať nové možnosti. Podpora nových možností všímania sa realizuje prostredníctvom koncentrácie na daný moment v sede, ľahu alebo pohybe. Je sprevádzaná vedením lektora. Táto technika rovnako ako ostatné techniky osobného rozvoja pomáha uvoľneniu stresu na základe pochopenia čo pre nás stres znamená a čo je pre nás spúšťačom stresu. Umožňuje rozvinúť zručnosti ako sú empatické počúvanie, vedomý spôsob reči a tým napomáha riešiť konflikty a uskutočňovať naše ciele.

Prepisovaním vyjazdených drážok v mozgu pravidelným posilňovaním tohto svalu sa dávame na odvážnu, ale realizovateľnú cestu premeny toho, čo je v nás zabudované cez spomienky a presvedčenia.

gamaya mindful academy