shiva 4906659 1920

Láska, bezpečie a tantra joga

Nedávno ma vychádzajúc z lesa s jogovou podložkou na pleci oslovila jedna pani s otázkou, kde som bola cvičiť. Keď som jej povedala detaily a vysvetlila, že som jogová inštruktorka, hneď sa pýtala na podrobnosti miesta a času a nakoniec sa spýtala, aký typ jogy cvičím. Keď padlo slovo tantra, pani sa poďakovala a odišla. Všetko nadšenie, ktoré k joge prejavila predtým, akoby mávnutím čarovného prútika zmizlo, keď som vyslovila tajomné slovo „tantra“. 

Čo je to vlastne tantra ?

Tantra má určite mnoho interpretácií a asociácií v mysli rôznych ľudí. Z pohľadu komerčného, ktorého cieľom je získanie klienta, na základe zvýšenia atraktivity produktu alebo služby pre konečného spotrebiteľa, je tantra najčastejšie vykresľovaná ako služba prinášajúca sexuálne vzrušenie a potešenie. „Na to, aby sme pocítili sexuálne vzrušenie predsa nepotrebujeme cvičiť jogu“, poviete si. A máte pravdu. 

Tantra joga je tréning tela a mysle v seba prijatí a seba láske. To, do akej miery sme schopní tento stav replikovať v našom každodennom živote vytvára naše skúsenosti prijatia a lásky do nášho života. Stav lásky sa spája so stavom bezpečia. Bezpečie pociťujeme napríklad cez kontakt so zemou alebo objatie prostredníctvom nášho tela. Telo je uskladňovateľom pocitov, ktoré máme z našich každodenných zážitkov z kontaktu s okolím. Najvýznamnejšie sú zážitky z raného detstva, ktoré rovnako ako zámer pri nejakej činnosti, usmerňujú celý náš život a regulujú ho na nevedomej úrovni. Naša myseľ preto spája príjemné, ale predovšetkým nepríjemné zážitky s okolím. Okolie nám však len sprostredkuje uvedomenie si vlastných pocitov prostredníctvom nášho tela a jeho zmyslov. Najviac pocitov je uskladňovaných v oblasti panvy, ktorá sa spája s našou sexuálnou energiou. Tam, kde je skladisko nespracovaných pocitov, nemôže byť skladisko sexuálnej, inak povedané tvorivej energie. Prečo tvorivej?

Sexuálna energia je zážitok spolutvorenia života v doslovnom význame, keď dochádza k splodeniu dieťaťa, na základe súladu pôsobenia príťažlivej ženskej a akčnej mužskej energie. Tento moment sa nazýva stav prítomnosti, vzrušenia, blaženosti, ktorého výsledkom je vznik nového života – novej reality. Mnoho ľudí dokáže stav prítomnosti identifikovať iba s prežívaním sexuálneho vzrušenia. Ono sexuálne vzrušenie, teda stav spolutvorenia, je možné dosiahnuť v každom stave vnímania prítomného okamihu. V stave prítomného okamihu totiž vibruje naše telo frekvenciami lásky, prijatia, vedenia a blaženosti. V tomto stave ide o spolutvorenie reality s Bohom, vesmírom, prítomnosťou. Ide o spolutvorenie v súlade s vesmírnymi/prírodnými zákonmi, ide o nájdenie a vytvorenie súladu a harmónie seba so svetom. Vtedy sme tvorcami svojho života.

V čom sa tantra joga líši od iných druhov jogy?

Stav seba prijatia a seba lásky nastáva, keď v danom momente robíme najlepšie, čo vieme a sme s tým, ako nám to ide v pohode. Nekritizujeme sa a neporovnávame s druhými a predovšetkým ani sami so sebou. Na jogovej hodine, kde Vás inštruktor fyzicky napráva v pozícii, dáva signál Vášmu podvedomiu a mysli, že niečo nie je v poriadku a myseľ začína vytvárať prepojenia a cestičky neprijatia daného prítomné stavu, teda opak súladu a tvorenia. Tento stav poznáme z detstva. Chceli sme tvoriť bez ohľadu na výzor, následky, obmedzenia, ale bol tu niekto, kto nás vždy upozornil, že k výsledku sa dopracujeme lepšie nejako inak  alebo vôbec. Zrejme už viete, že na vytvorenie súladu a tvorenia nie je nevyhnutné ideálne prevedenie jogovej pozície. Na uvedomenie si prítomného okamihu si stačí uvedomiť, ako sa cítime a nechať ten pocit prejsť našim telom a nechať telo reagovať na ten pocit. Tantra joga je presne to – vytvorenie priestoru na uvedomenie si prítomného okamžiku vo svojom tele bez upravovania vonkajšími faktormi. Je to nesmierne uvoľňujúce a posilňujúce. Posilňujúce v sebadôvere, seba prijatí a seba láske. Nie ľudia, nie počasie, nie práca atď. vytvárajú naše dni a náš život, ale naše vlastné pocity a emócie. Kým sú potlačené v tele, vytvárajú nám také zážitky, aby sme si ich mohli všimnúť a uvoľniť ich. Čím častejšie zažívame pocity príjemné, tým častejšie vnímame náš život ako príjemný a tým sa takým aj stáva.

Zostava klasickej tantra jogy sa delí na dynamickú časť, časť v leže na chrbte a v leže na bruchu. Každá pozícia pracuje na úrovni tela, mysle, srdca a podvedomia. Všetky tieto časti spolupracujú a sú súčasťou jedného celku – jednej osoby. Jedna osoba rovnako ako jej časti spolupracuje s ostatnými osobami, ako vlákna jednej tkaniny, ktoré sú navzájom prepletené a vytvárajú jeden celok. Tak všetci vytvárame jeden vesmír. Toto uvedomenie je podstatou tantry.

Na lásku, prijatie a blaženosť.

Mgr. Margaréta Házel

medzinárodne certifikovaná inštruktorka tantra jogy

Comments are closed.