Mgr. Margaréta Házel

zakladateľka GAMAYA, Mindfulness koučka a inštruktorka jogy

gamaya o nas

Žiť život v rovnováhe a vytvárať harmonické vzťahy sa stalo mojou potrebou a životnou cestou zároveň. Od menej vedomého spôsobu ako napĺňať túto potrebu som postupne prešla rôznymi skúsenosťami, ktoré ma viedli k chápaniu iných a nakoniec aj mňa samej. Vyštudovala  som marketingovú komunikáciu, ktorá bola začiatkom oboznamovania sa s človekom z pohľadu jeho potrieb a foriem ich napĺňania a zároveň pochopenia rôznych typov ľudskej motivácie. Bolo to pre mňa prirodzeným premostením k vnímaniu nehmotného sveta iným spôsobom. Sveta myšlienok a emócií a jeho vplyvu na život. Stala som sa hľadačom a pátračom. Precestovala som pritom viacero krajín, ochutnala rôzne jedlá a kultúry, naučila sa rôzne jazyky, vyskúšala viaceré spôsoby meditácie a jogy. A zatiaľ som dospela k záveru: „Autentickosť je dar, ktorý je nesmierny atraktívny a zároveň pre tých, ktorí si ju nedovolia, závidenia hodný.“.

Mojim zámerom  je  umožniť spomenúť si a zažívať autentickosť všetkým, ktorí sú pripravení prijať jej dary.

Vzdelanie

v oblasti osobného rozvoja

 • ThetaHealing® – Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Abundance & Manifesting
 • Tantra joga 500 hodín, DURGA’S TIGER SCHOOL for TANTRA YOGA and SHAMANISM, Ekvádor
 • Znižovanie stresu pomocou techník všímavosti 100 hodín YAPTA, Mindful Academy International, Španielsko
 • Hatha joga 200 hodín YAPTA, Ravvi’s School of Yoga, India
 • Prenatálna a postnatálna joga 50 hodín RPYS, Baby Bliss Yoga, Australia
 • Joga pre špecifickú skupinu – deti, BMAcademy, Slovensko
 • Asociovaná inštruktorka Tao joga – Universal Healing Tao Europe
 • Power Joga I. stupeň, 80 hodín, BMAcademy, Slovensko
 • Kouč, 104 hodín, Business Coaching, Slovensko
 • Aroma Touch Technika masáž esenciálnymi olejmi

   

Skutočne verím  a aplikujem nasledujúce motto:

„Učenie sa je objavovanie toho, čo už vieš. Činy ukazujú, že to vieš. Učenie je pomáhať iným spoznať, že oni to vedia rovnako dobre ako Ty.“

Richard Bach

A o všetko cenné sa staráme s láskou.