Mgr. Margaréta Házel

zakladateľka GAMAYA, Mindfulness koučka a inštruktorka jogy

gamaya o nas

Žiť život v rovnováhe a vytvárať harmonické vzťahy sa stalo mojou životnou cestou a potrebou zároveň. Od menej vedomého spôsobu ako napĺňať túto potrebu som prešla rôznymi skúsenosťami, ktoré ma viedli k chápaniu iných a nakoniec aj mňa samej, aby som sa dostala k tvoreniu života, po ktorom túžim.Vyštudovala  som marketingovú komunikáciu, ktorá bola začiatkom oboznamovania sa s človekom z pohľadu jeho potrieb i túžob a foriem ich naplnenia, či pochopenia rôznych typov ľudskej motivácie. Dnes viem, že som to potrebovala pochopiť kvôli iným, pretože ako človek s vrodenou empatiou som  to všetko nemohla pochopiť kvôli sebe. Ale až prvá cesta do Indie mi otvorila širšie pole vnímania človeka prostredníctvom meditácie. Nasledovali rôzne formy vzdelávania, ktoré ma v prvotnej túžbe pochopiť iných priviedli a stále privádzajú k pochopeniu seba, života a jeho zmyslu.

Mojim zámerom  je sprostredkovávať príjemné a láskavé pocity z procesu učenia sa a spoznávania seba, ostatných a sveta okolo všetkým, ktorí sa rozhodli, že život a skúsenosti je to najcennejšie, čo sa nám mohlo prihodiť

Vzdelanie

v oblasti osobného rozvoja

  • Tantra joga 200 hodín, DURGA’S TIGER SCHOOL for TANTRA YOGA and SHAMANISM, Ekvádor
  • Znižovanie stresu pomocou techník všímavosti 100 hodín YAPTA, Mindful Academy International, Španielsko
  • Hatha joga 200 hodín YAPTA, Ravvi’s School of Yoga, India
  • Prenatálna a postnatálna joga 50 hodín RPYS, Baby Bliss Yoga, Australia
  • Joga pre špecifickú skupinu – deti, BMAcademy, Slovensko
  • Asociovaná inštruktorka Tao joga – Universal Healing Tao Europe
  • Power Joga I. stupeň, 80 hodín, BMAcademy, Slovensko
  • Kouč, 104 hodín, Business Coaching, Slovensko
  • Aroma Touch Technika masáž esenciálnymi olejmi

Skutočne verím  a pokúšam sa v živote aplikovať nasledujúce motto:

„Učenie sa je objavovanie toho, čo už vieš. Činy ukazujú, že to vieš. Učenie je pomáhať iným spoznať, že oni to vedia rovnako dobre ako Ty.“

Richard Bach

A o všetko cenné sa staráme s láskou.