Ako sa učíme

gamaya proces ucenia

„Učíme sa vzťahu k sebe prostredníctvom vzťahov s okolím. Vytvárame vzťahy s okolím na základe vzťahu k sebe.“

Každá činnosť, pre ktorú sa v danom momente rozhodneme nás posúva dopredu a niečo sa učíme. Záleží od nášho vnútorného rozpoloženia a samozrejme aj od mnohých externých faktorov, ktoré nás vedú k výberu činností, ktorými napĺňame svoj život a tým sa neustále učíme. Učíme sa v prvom rade výberu na základe rozhodovania.

A práve rozhodovanie je jedna z najčastejšie sa opakujúcich činností v našom živote. Jej opakovanie je potrebné na potvrdenie našej slobodnej vôle a správnej kombinácie zohľadňovania našich vlastných potrieb a potrieb ľudí okolo nás, čiže na vytvorenie rovnováhy. Rovnováhy vlastných síl so silami alebo energiou okolia.

Keď vyrované hospodárenie s vlastnými silami je pre nás samozrejmosťou, stáva sa samozrejmosťou aj pre naše okolie. Zvyčajne rovnováhu hľadáme niekde mimo nás prostredníctvom rôznych aktivít. Postupne sa naučíme, aký je pomer vynaloženej energie a výsledku a koľko z našej energie sme výsledku venovali vedome, koľko nevedome, čiže ako sme hospodárili s vlastnými silami. Pomer síl v prírode vo forme rovnováhy, funguje aj bez nášho vedomého pričinenia. Keď sa to však deje našou vedomou činnosťou, stávame sa tvorcami.

Na to, aby sme sa stali tvorcami a uvedomili si proces vytvárania rovnováhy v našom živote existuje viacero spôsobov. Niektoré z nich ponúkame v našej škole vzťahov: