Gamaya - emocionálne zdravie

gamaya o skole

GAMAYA má v Sanskrite, najstaršom známom indoárijskom jazyku, význam konať, hýbať sa, viesť niekoho alebo niečo. V dnešnom jazyku to vieme vyjadriť slovom (self) coaching.

GAMAYA je teda schopnosť každého človeka viesť svoj život,
ktorý sa rozvíja v interakcii vo vzťahoch.

V škole vzťahov aktivizujeme uvedomenie človeka o tejto skutočnosti a uplatnenie tohto uvedomenia v bežnom živote.

Biblický príbeh o Babylonskej veži je príkladom pre egocentrické vnímanie sveta a vytváranie vzťahov výlučne na princípe individuality – „Ja“. Dôsledkom toho došlo v Babylone k silnému nepochopeniu iného než „Ja“, čiže partnera vo vzťahu, čo viedlo k vytvoreniu mnohých jazykov, ako symboliky nepochopenia. Stav rôznorodosti jazykov trvá dodnes. Možno ste už  mali pocit, že aj keď ste niekedy rozprávali s niekým v rovnakom jazyku, bolo to, akoby ste každý hovorili niečo iné alebo akosi inak. Pravdepodobne ste vtedy vynaložili ešte väčšie úsilie na vysvetlenie. Alebo ste niekedy v konverzácii prepočuli nejaké slovo alebo slovné spojenie a keď ste sa na to spýtali, zopakovanie bolo v rovnakom tóne a opäť nebolo zrozumiteľné. Čo s tým?

Nadviazanie vzťahu súvisí viac s počúvaním než hovorením.

Aktivity, ktoré robíme, zohľadňujú a rešpektujú potreby rôznorodosti a individuality každého jednotlivca. V prostredí bezpečia, súkromia, pochopenia a uvoľnenej atmosféry vytvárame priestor pre každého človeka v rôznych štádiách jeho života a rozvíjame počúvanie a seba-počúvanie.Základom je spojenie detskej nevinnosti so skúsenosťami dospelého človeka s cieľom podporiť vnútorný vzťah rodič – dieťa a dieťa – rodič, vo všetkých aspektoch a bez ohľadu na vek. Kvalita tohto vzťahu je dobrým základom pozitívneho rozvoja osobnosti a rozvoja vzťahu k sebe a k okoliu od detského veku až k dospelosti a sprevádza nás celý život.