essential oil 3816410 1920

Esencie a emócie

Vzhľadom k tomu, že cítenie vône je jeden z prvých zmyslov vyvinutých u človeka, spájame tento zmysel aj s naším prežitím. Vôňa bola kedysi akýmsi neviditeľným nasmerovaním k zdroju potravy, čiže k zdroju prežitia. Dnes jedlo berieme ako samozrejmosť a j ...