sheep 2372148 1920

Váš najväčší dar je ukrytý

v tom čoho sa bojíte, odmietate alebo na čo sa hneváte. Jedným slovom vo Vašej neistote. Neistota je súčasť ega. Podobne ako odvrátená strana mesiaca, je to tá strana Vás, ktorú nevidíte, pretože tam chýba vedomie toho kým ste, uvedomenie si seba, svojich schopností a možností. V momente, keď si to začnete uvedomovať, neistota už nie je a Vy máte jasno. Keď je to také jednoduché, prečo to prežívate tak komplikovane?

Keď sa narodí malé bábätko vnímame ho ako krásne a nevinné stvorenie bez ega, ktorým je. Postupne tento človiečik rastie a na to, aby mohol v tomto svete žiť, učí sa od dospelých ako „vyť“, čiže osvojovať si všetko potrebné na prežitie. Naučí sa okrem iného báť, odmietať, hnevať a tiež všetko to aj zdôvodniť. Vytvára si teda osobnosť – ego, akýsi vlastný obraz seba, svojej hodnoty, seba-vedomia, ktorý je zmesou osobností – eg jeho predkov prevzatých prostredníctvom priamych dodávateľov – rodičov. Keďže toto všetko sa udeje s dobrým úmyslom prežitia, všetko čo sa skrýva za strachom, odmietaním a hnevom zostáva nepovšimnuté a zastreté závojom nevedomia. Častokrát sa javí najlepším riešením vyhnúť sa tomu, čo vyvoláva nepríjemné pocity. Či už je to situácia alebo človek. A na nejaký čas to zrejme aj funguje. Rovnako, ako keď máte nejaké intolerancie alebo alergie, keď sa danej látke vyhnete, prejavy zmiznú. Dokážete sa však celý život niečomu alebo niekomu vyhýbať? Nezmení to kvalitu Vášho života? A ak áno, k lepšiemu alebo k horšiemu, k plnosti alebo prázdnote?

Keď sa rozhodnete otvoriť Vašej trinástej komnate, v skutočnosti ste na ceste transformácie ne-istoty v istotu alebo nevedomia k uvedomeniu. Všimnite si, že tieto slová možno vnímať aj ako synonymá. Neistota – nevedomie alebo istota – uvedomenie. Najprv si však potrebujete uvedomiť svoju neistotu a vo vnútri akceptovať hlas, ktorý Vám tu neistotu pripomína. Čiže si potrebujete uvedomiť svoje ego a jeho odvrátenú tvár – neistotu/ nevedomie. Aj keď to znie paradoxne a takmer nemožne, všetci sme už zažili, že uvedomiť si svoje predošlé neuvedomelé rozmýšľanie a činy je možné. Chce to len trocha všímania si a pozorovania, predovšetkým seba a svojich reakcií na iných ľudí a situácie.

Ako príklad si vezmeme schopnosť hovoriť cudzím jazykom. Všetci ju máme. Ale len niektorí z nás si uvedomujú, inak povedané majú istotu, že tú schopnosť majú.

Biblický príbeh o Babylonskej veži je úžasným príkladom pre egocentrické vnímanie sveta zúčastnených, v dôsledku ktorého došlo v Babylone k vzájomnému silnému nepochopeniu, a to sa vo fyzickom prejave ukázalo ako hovorenie cudzími jazykmi. Stav rôznorodosti jazykov trvá dodnes. Možno ste mali niekedy pocit, že aj keď ste rozprávali s niekým v rovnakom jazyku, bolo to, akoby ste každý hovorili niečo iné alebo akosi inak. Snaha o naučenie sa cudzieho jazyka je zároveň snahou o pochopenie toho druhého, vcítenie sa do jeho potrieb a hovorenie „jeho jazykom“. Keď sa zameriate na pochopenie toho druhého, sila Vašej neistoty/nevedomia stráca na intenzite. Zároveň to znamená precvičovanie Vašich mozgových kapacít, ktoré inak ležia skladom, pripravené na využitie. Ak však nezjete potravu, ktorá je zrelá a pripravená na jedenie, ona skysne. To isté sa stane s Vašimi nevyužitými kapacitami mozgu, len vonkajší prejav je iný.

MÁTE VŠETKU VÝBAVU, SCHOPNOSTI A MOŽNOSTI NA VŠÍMANIE, PRESKÚMANIE A ODHALENIE SVOJEJ TRINÁSTEJ KOMNATY A DAROV, KTORÉ SKRÝVA.

S použitím koučingových metód dochádza v prípade učenia sa cudzieho jazyka k osobnostnému rozvoju rovnako, ako v prípade ČOHOKOĽVEK INÉHO, čo sa rozhodnete naučiť bez ohľadu na vek, skúsenosti, schopnosti atď. a prekonať tak vlastnú neistotu. Pozitívnym, na prvý pohľad „vedľajším efektom“ v prípade učenia sa cudzieho jazyka je plynulá komunikácia doma i v zahraničí, v skutočnosti však ide o naplnenie túžby poznať, milovať a zažívať radosť. V bežnom jazyku sa to volá mať zdravé sebavedomie. Seba – vedomý  človek si zároveň uvedomuje aj ostatných, ich potreby a nálady, pretože už nie je ovládaný vlastnými drámami a náladami, v dôsledku čoho komunikuje univerzálnym jazykom srdca. Odtiaľ možno stará múdrosť: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

Darovať dar vedomej komunikácie srdca je ten najkrajší dar, ktorý je schopný s radosťou prijať a ešte s väčšou radosťou darovať každý jeden z nás v každom okamihu svojho života.
 

Ak sa rozhodnete tak urobiť prostredníctvom učenia cudzieho jazyka, koučingu, meditácie alebo jogy umožníte mi byť súčasťou objavovania, rozvíjania a prejavovania Vašich darov a na to sa nesmierne teším. Každé spoločné zdieľanie času je vzájomným obdarovávaním v danom momente. Je len na Vás, ako a s kým sa rozhodnete toto obdarovávanie zažívať.

Želám Vám veľa úspechov pri odhaľovaní Vašich darov a ich radostným zdieľaním s nami ostatnými.

Margaréta Házel

Comments are closed.